Projekt MAP III

Statutární město Brno realizuje projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0­.0/20_082/0023117. Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projekty MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá od září 2021 do listopadu 2023.

více informací zde