O školce

Charakteristika MŠ

Mateřská škola je účelově postavená jednopatrová budova, v jejímž suterénu je umístěna rozvozová školní kuchyně. Do provozu byla uvedena 26. 3. 1963 a během celého období poskytuje předškolní vzdělávání. Škola je umístěna v klidném prostředí sídliště Juliánov, obklopena velkou zahradou s novými herními prvky.

V MŠ jsou tři věkově smíšené třídy, ve kterých se děti lépe adaptují do kolektivu. Společné soužití věkových skupin má vliv i na lepší rozvoj schopností a dovedností.

Provoz v mateřské škole zajišťuje 6 pedagogických pracovnic, 3 asistentky pedagoga, 2 provozní pracovnice a 5 pracovnic školní kuchyně.

Filosofie naší školy

Období od narození do šesti let je v životě člověka velmi důležité. Známý spisovatel Robert Fullghum říká: „Vše, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.” I přesto se někdy setkáváme s názorem, že v mateřské škole si děti „jen” hrají. Právě hrou, ať už volnou či řízenou se děti učí, je to pro ně nejpřirozenější činnost, v níž se odráží jejich vnitřní svět. V naší MŠ vytváříme vhodné prostředí pro dětskou hru a vzděláváme děti takovými prostředky a metodami, které jsou pro ně srozumitelné a přináší jim radost z poznávání.

Přistupujeme k dětem laskavě a zároveň důsledně, trváme na dodržování stanovených pravidel, která dětem umožňují snadnější orientaci v prostředí i vzájemných vztazích.

Naším cílem je vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, podporovat jejich zdravé sebevědomí. Podněcujeme v nich zvídavost a vytváříme základy pro přirozený proces celoživotního učení. Děti se učí prostřednictvím svých prožitků, nepředkládáme jim hotové poznatky a „zažité” pravdy.

Přijímáme dětskou individualitu se všemi klady i zápory, nesnažíme se děti převychovat. Dáváme jim to nejlepší, co je v nás samých, připouštíme si své chyby a omyly, které jsou podnětem ke zlepšování a dalšímu vývoji.

V naší MŠ totiž probíhá učení oběma směry – my učíme děti, stejně tak, jako děti učí nás.