ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Informace k projektu ERASMUS+

Informace o výjezdu:

Datum realizace: 3. 4. – 4. 4. 2023
Stát: Slovenská republika
Město: Bratislava

Ve dnech 3. a 4. dubna 2024 jsme se se čtrnácti dětmi z naší mateřské školy
zúčastnili vzdělávacího pobytu v Bratislavě v rámci projektu Erasmus+. Díky
tomuto výměnnému pobytu měly děti možnost seznámit se s prostředím i
vzděláváním v mateřské škole v zahraničí.
Výjezdu předcházely dva videohovory při kterých si děti navzájem zpívaly
písničky, říkaly básničky většinově zaměřená na Velikonoce. A také hrály
seznamovací hry, díky kterým věděly na koho se mohou těšit.
Naše první kroky na Slovensku vedly hned do naší partnerské mateřské školy
Gorazdova, kde nás vřele přivítala paní zástupkyně, která nás provedla po
budově a areálu školky. V jídelně na nás čekala slavnostní svačinka. Poté jsme šli
do třídy žabiček, kde na nás čekali předškoláci, kteří našim dětem ukázali svou
třídu a vzdělávací pomůcky. Děti nejvíce zaujala práce s interaktivní tabulí, kterou
na MŠ Gorazdova mají ve všech třídách. Děti si navzájem zazpívaly písničky a
pokračovaly v seznamovacích aktivitách z online setkání ve třídě i na zahradě. I
když se děti učily slovenská slovíčka, vůbec nevnímaly jazykovou bariéru a
přirozeně navazovaly přátelské vztahy.
Odpoledne jsme se vydali do ZOO v Bratislavě, kde jsme pozorovali zvířátka,
povídali si o jejich slovenských jménech a projeli se vláčkem.
Druhý den v mateřské škole Gorazdova jsme pokračovali v seznamování, děti si
navzájem předaly drobné dárečky (záložky do knih, náramky přátelství a
papírové tulipány) a společně se vydali na vycházku na nedaleký památník Slavín,
ze kterého je nádherný výhled na Bratislavu a děti z MŠ Gorazdova nám ukázaly
dominanty jejich hlavního města. Poté jsme se vydali do mezinárodního domu
umění pro děti Bibiana, kde si děti absolvovaly naučný program o tom, jak se
tvoří výstava, o strachu a o barvách. Odpoledne jsme navštívili Bratislavský hrad,
kde si děti prohlédly nádvoří, zahradu a pozorovaly okolí řeky Dunaj, ze zahrady
byl vidět památník Slavín, kde jsme byli dopoledne.
Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u zříceniny hradu Devín.
Ve spolupráci s MŠ Gorazdova se nám podařilo naplnit všechny cíle. S pedagogy
z MŠ Gorazdova jsme se shodli, že tato spolupráce je velmi přínosná pro obě
strany. Děti díky ní mají lepší povědomí o našich sousedech a pro pedagogy je to

velký zdroj inspirace. Doufáme, že se brzy uvidíme v Brně a budeme jim moci
jejich pohostinnost oplatit.