ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Informace k projektu ERASMUS+

Informace o výjezdu:

Datum realizace: 25. 4. – 26. 4. 2023
Stát: Slovenská republika
Město: Bratislava

Ve dnech 25. a 26. dubna 2023 jsme se s patnácti dětmi z naší mateřské školy
zúčastnili vzdělávacího pobytu v Bratislavě v rámci projektu Erasmus+. V rámci
tohoto výměnného pobytu měly děti možnost seznámit se s prostředím i
vzděláváním v mateřské škole v zahraničí.
Výjezdu předcházel videohovor, kde se děti pozdravily a krátce popovídaly
s kamarády, a o to více byly natěšené na osobní setkání.
Naše první zastávka byla na Bratislavském hradě, kde si děti prohlédly okolí
hradu, zahradu a pozorovaly okolí řeky Dunaj. Po příjezdu do naší partnerské
mateřské školy Gorazdova se nám dostalo od paní ředitelky a jejího týmu vřelého
slavnostního přivítání s občerstvením. Paní ředitelka nás provedla po areálu MŠ a
na zahradě na nás čekaly děti ze třídy mravenečků. Děti hrály seznamovací hry a
předaly si dárky, které si navzájem vyrobily. Pro některé to byla prvotní
zkušenost, kdy slyšely naživo cizí jazyk, přesto přirozeně navazovaly kontakt a při
vzájemné komunikaci nevznikala žádná jazyková bariéra. Odpoledne si děti užily
spoustu pohybových her v rozsáhlém sadu Janka Kráľa.
Další den v mateřské škole pokračovalo vzájemné poznávání dětí. V době naší
návštěvy se školka soustředila na téma ekologie v návaznosti na den země.
Pro všechny zúčastněné byl připraven program se zaměřením na rozvoj
v environmentální oblasti, rozvoj interkulturního prostředí a zlepšení kompetencí
v cizím jazyce. Aktivity byly založeny zejména na prožitkovém učení. Děti velice
bavilo zkoumání zákonitostí vody i programování digitálních pomůcek ve
vzdělávání. Ve třídě žabiček nám zpívaly písničky, my jim na oplátku zazpívali
československou písničku a společně jsme na ni tančili. Po svačině jsme se
společně vydali na průzkum blízkého parku, kde proběhlo další vzdělávání
environmentální výchovy. Při zpáteční cestě jsme navštívili ZOO v Bratislavě.
Mobilitu hodnotíme velmi kladně a rády se opět zapojíme, protože akce sklidila
velký úspěch a nadšení ze stran zúčastněných pedagogů, dětí i rodičů, což je pro
nás potřebná zpětná vazba.