erasmus+ stínování peadgogů

STÍNOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE SLOVINSKU

Datum realizace: 7. 5. – 11. 5. 2024
Stát: Slovinsko

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Erasmus+ a je členem konsorcia města Brna. V rámci toho projektu využily 3 pedagogické pracovnice možnost odjet na stínování do Slovinska.
Odborným základem pro vzdělávání ve Slovinsku je národní učební plán, který je založen na individuálních potřebách a odlišnostech ve vývoji a vzdělávání. Zajištuje různorodé obsahové metody a formy práce s dětmi. Každé školy mají možnost ho přizpůsobit svým potřebám. Zajišťuje větší profesní odpovědnost mateřských škol a jejich odborníkům. Program vychází z cílů a směrnic předepsaného národního programu – Kurikula pro mateřské školy. Výchovná práce probíhá prostřednictvím spontánních i řízených činností.
Ve Slovinsku navštěvují státní mateřskou školu od 11 měsíců do 6 let věku dětí. Po celou dobu jsou vedeni prožitkovým učením ke školní a profesní připravenosti. Věku dětí je přizpůsoben počet dětí ve třídě a samozřejmě také její vybavenost. Pedagogičtí pracovníci jsou všichni odborně vzděláni, k výchovně vzdělávacím činnostem ve všech těchto věkových kategoriích. Třídy jsou převážně homogenní – jsou tedy rozděleny podle věku.
Měly jsme možnost stínování ve 4 mateřských školách a to Vrtec Mlinček ve městě Náklo, Vrtec Hanse Christiana Andersena v Lublani, Vrtec Litija v Litiji a Vrtec Mornaček Piran ve městě Portorož.
Školky ve Slovinsku mají vyšší počet tříd, než známe z České republiky. Třídy bývají rozmístěny ve více budovách, které jsou od sebe různě vzdálené. Většina školek má velkorysé společné vnitřní prostory – tělocvičny atd. Také více využívají venkovní prostory – zastřešené terasy, které mohou využívat za každého počasí, avšak na úkor velikosti tříd, ve kterých jsou děti vzdělávány. Nejen během pobytu venku se děti přirozeně zajímají o přírodu, její zákonitosti a přirozeně jsou vedeni k environmentálně udržitelnému způsobu života, čímž jsou vedeni také k odpovědnému občanství. Také zde převažuje názor, že digitální pomůcky mají děti doma, a proto je ve školce nevyužívají. Pouze pedagogičtí pracovníci občas s pomocí informačních technologií ukazují dětem naučná videa či demonstrační obrázky a také je využívají při svých přípravách na vzdělávání dětí.
Stínování nás velmi obohatilo a inspirovalo a také nás inspiroval jejich přístup, že vše není jen o materiálnu, ale především o přístupu.
Náš pobyt ve Slovinsku v rámci programu Erasmus+ byl velkým přínosem pro naše profesní i osobní rozvoje. Stínování v mateřských školách nám umožnilo nahlédnout do odlišného vzdělávacího systému a získat cenné zkušenosti a inspiraci. Naučili jsme se nové didaktické metody a přístupy, které budeme moci implementovat v naší mateřské škole. Zejména nás zaujaly senzorické aktivity. Setkali jsme se s několika výzvami, včetně jazykové bariéry a rozdílů v přístupu k výuce. Tyto překážky jsme však úspěšně překonali díky otevřené komunikaci a ochotě učit se nové věci. Navázali jsme nové profesní kontakty a přátelství, které mohou být základem pro budoucí mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností.