celé česko čte dětem

Motto:
„Chcete-li, aby vaše děti byly chytré,
čtěte jim pohádky.
Chcete-li, aby byly ještě chytřejší,
čtěte jim ještě více pohádek.“

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl v roce 2006. Jeho snahou je, mimo jiné, prostřednictvím čtení budovat pevné vazby v rodině. Utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Není třeba říkat „Jdi a čti si“, ale důležité je říct „Pojď budu ti číst“.
Uvědomujeme si, že pravidelné předčítání má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví dětí. Rozvíjí paměť a představivost, fantazii, rozvíjí jejich znalosti. Učí děti myšlení logickému i kritickému… Přirozenou cestou se u dětí rozšiřuje slovní zásoba, kniha učí děti hodnotám, rozlišování dobra i zla, rozvíjí i smysl pro humor. Zkrátka je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.