Historie

Historie naší MŠ sahá do roku 1962, kdy byla na základě potřeb nově rostoucího sídliště Juliánov postavena a přes některé nesnáze dokončena na jaře roku 1963. Provoz školy byl zahájen dne 26. 3. 1963 a nově vybudovaná tři oddělení naplnilo 90 dětí. Zpočátku bylo vybavení jednotlivých tříd skromnější, delší dobu trvala i realizace zahrady, avšak zvýšeným úsilím a finančním přispěním rodičů dětí, byly tyto nedostatky odstraněny.

Od prvopočátku mateřskou školou prošlo několik generací dětí, které zde zažívaly první krůčky ve vzdělávání pro svoji budoucnost, v každém koutku se odehrávaly různé příběhy, hry a dobrodružství, na které dodnes někteří s úsměvem na rtech vzpomínají. Mnohdy zde vznikla i nerozlučná přátelství. Nemalá část těchto vzpomínek patří učitelkám i ostatním pracovníkům MŠ, kteří svým přístupem i odborným vedením dali dětem základy do dalšího života a pro mnohé zůstali příkladem.

V průběhu času proběhly v budově školy i na školní zahradě větší rekonstrukce a úpravy, za významné podpory městské části Židenice, které zajistily lepší podmínky pro děti, i samotné zaměstnance. V současné době mateřská škola zajišťuje předškolní výchovu ve třech věkově smíšených třídách. Ve třídě Motýlků, Včeliček, Berušek, o celkové kapacitě 75 dětí. Vzdělávání probíhá v souladu se ŠVP „ Cesta za poznáním“. Naším cílem je vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, podporovat jejich zdravé sebevědomí. Podněcujeme v nich zvídavost a vytváříme základy pro přirozený proces celoživotního učení. Každé období přinášelo a přináší do života MŠ něco nového, ale vždy všechny volnočasové aktivity prospívaly většímu rozvoji dětí. Všichni zaměstnanci přispívají k vytváření příznivého klimatu školy. Respektují individuální zvláštnosti a potřeby dětí a podle toho k nim přistupují.