Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025

Srdečně zveme děti i rodiče k zápisu do mateřské školy KAMENÁČKY 28 na školní rok 2024/2025

Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v období 15. 4. – 14. 5. 2024
Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: mskamenacky@volny.cz

II. fáze: sběr přihlášek

Osobně ve dnech 13. 5. 2024 a 14. 5. 2024 v kan­celáři ředitelky MŠ Kamenáčky 28,
pouze ve zvoleném čase v rezervačním systému zapisdoms.brno.cz po vygenerování přihlášky.
K zápisu je potřeba doložit vyplněnou a zákonnými zástupci podepsanou přihlášku (potvrzenou od lékaře), platný občanský průkaz, rodný list dítěte. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt v naší městské části na adrese, kterou uvádíte v přihlášce.

III. fáze: přijímací řízení

Od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz 
K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, nepřijetí (od 3. 6. 2024) nebo zastavení řízení – zpětvzetí (do 31. 5. 2024) budete vyzvání elektronickou poštou či telefonem

uvedených v kontaktech na přihlášce.

Ke stažení