Kroužky

Sportík

Sportík je určen pro všechny děti. Probíhá v dopoledních hodinách v židenické sokolovně pod vedením externích instruktorů (sportíkova akademie).
Náplní kroužku jsou zábavné pohybové aktivity, hry, základy některých sportů, relaxace apod. za využití mnoha atraktivních sportovních pomůcek.
S sebou do batůžku: vhodné oblečení na sport (tričko s nadepsaným jménem vidtelně z obou stran ), sportovní obuv (se světlou podrážkou) a lahev s pitím.
Každoročně bývají dva turnusy – podzimní a jarní, každý má 12 lekcí.
Pokud chcete dítě do kroužku přihlásit, je potřeba aby do větší míry zvládalo sebeobslužné činnosti (převlékaní, obouvání a starat se o své věci). V případě velkého zájmu budou mít na podzim přednost starší děti a na jaře zase mladší.

Keramika

Keramika je kroužek určený pro předškoláky, vedený našemi p. učitelkami. Probíhá v době odpoledního odpočinku (13:00 – 14:00) v prostorách MŠ. Náplní kroužku je práce s keramickou hlínou, glazurami a pomůckami k tomu určenými. Hotové výrobky si děti odnášejí domů.
Je třeba si přinést pracovní zástěru či staré triko.
Dle zájmu bude stanoven počet skupin a dny ve kterých bude kroužek probíhat.

Edukativně stimulační skupinky

ESS jsou určeny pro předškolní děti. Kroužek je rozdělen na dvě skupiny a je veden paní ředitelkou a paní učitelkou Mgr. Nehybkovou. Skupinky probíhají v odpoledních hodinách. Pokud epidemiologická situace dovolí probíhá kroužek za přítomnosti rodičů. Skupinky děti intenzivně připravují na povinnou školní docházku.
Edukativně stimulační skupinky probíhají v druhém pololetí a mají 10. lekcí.