"Vše, co potřebuji znát,
jsem se naučil
v mateřské školce."

Robert Fulgum

Vítejte v Mateřské škole Kamenáčky

Platí i pro prázdninový provoz

Vážení rodiče a milé děti,

moc se těšíme, že se po dlouhé a nečekané pauze 1. 6. 2020 (symbolicky na Den dětí :) ) opět s některými z Vás setkáme. Prosíme pečlivě si nastudujte Informace k podmínkám provozu. Zasíláme Vám je v e-mailu a jsou k dispozici zde na webových stránkách MŠ.

Dodatek ke školnímu řádu

VÍCE O ŠKOLCE »

Mateřská škola Brno, Kamenáčky

Aktuality

Akce pro děti

Akce na školní rok 2019/2020:

05.09.2019 třídní schůzky od15:30h v jednotlivých třídách
12.09.2019 sez­namovací táborák
16.09.2019 di­vadlo Šikulka v 8:45h
10.10.2019 Tetiny v kuchyni
05.11.2019 Svě­týlkování
14.11.2019 Vá­noční fotografování dětí
16.12.2019 Vá­noční dílničky od 15:30
21.01.2020 Vys­toupení kouzelníka
23.01.2020 Po­hádkové divadlo Sandry Riedlové s Tetinami
12.02.2020 Kar­neval
26.02.2020 Skřít­ky krmit povoleno
18.03.2020 náv­štěva předškoláků na ZŠ Kamenačky
25.03.2020 náv­štěva předškolákůna ZŠ Krásného
26.03.2020 Po­hádkové divadlo Sandry Riedlové
08.04.2020 Kon­cert pro předškoláky na ZUŠ
20.04.2020 Ukázka zvířátek pana Machaře
27.04.2020 Pla­netárium s předškoláky – Lucie
07.05.2020 Di­vodlo Úsměv v MŠ
12.05.2020 Be­sídka ke dni matek
18.05.2020 Sfé­rické kino v MŠ
01.06.2020 Den dětí
08.06.2020 – 12.06.2020 Školka v přírodě
22.06.2020 Pa­sování předškoláků

Akce budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Náš kolektiv aneb kdo se bude o Vaše děti starat :)

Motýlci

MOTÝLCI

Ředitelka Dagmar Styxová
p. uč. Mgr. Martina Nehybková

Včeličky

VČELIČKY

p. uč. Dana Dabergerová
p. uč. Bc. Soňa Hrbková
asistent pedagoga Romana Hofbauerová DiS.

Berušky

BERUŠKY

p. uč. Bc. Martina Kulašová
p. uč. Kristýna Cecavová


Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované a dále se všechny učitelky vzdělávají průběžným vzděláváním pedagogických pracovníků.Provozní pracovnice

Věra Huslíková
Jana Šustáčková

Pracovnice školní kuchyně

Vedoucí školní kuchyně Jana Hlavoňová
Vedoucí kuchařka Radka Kselíková
Lenka Straková
Dagmar Kalábová
Dana Šenková