Nástěnka

Vážení rodiče, v souvislosti s nařízením rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol jsme přijali dodatek k vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání. Tímto dodatkem dochází k prominutí úplaty za předškolní vzdělávání dle §123 odst.4,5 školského zákona. Časový rámec tohoto osvobození se bude odvíjet od doby platnosti těchto mimořádných opatření.


Vážení rodiče, v souvislosti s nařízením rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol jsme přijali dodatek k vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání. Tímto dodatkem dochází k prominutí úplaty za předškolní vzdělávání dle §123 odst.4,5 školského zákona. Časový rámec tohoto osvobození se bude odvíjet od doby platnosti těchto mimořádných opatření.


== PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ==

Z nařízení magistrátu města Brna je mateřská škola Kamenačky 28, Brno od 17. 3. 2020 uzavřena.

Dne 16. 3. 2020 Rada města Brna rozhodla: Nařízení Rady města

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění.

Děkujeme vám za pochopení.

O dalším vývoji vás budeme informovat

Pokud potřebujete vystavit žádost o ošetřovné, kontaktujte prosím paní ředitelku prostřednictvím e-mailu: mskamenacky@volny.cz Po vzájemné dohodě vám ředitelka školy žádost vystaví a předá. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na uvedený e-mail.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví všem…


Pro děti rodičů zaměstnaných v rámci IZS bude otevřena Waldorfská ZŠ a MŠ, Magistrát podle článku níže bude zjišťovat zájem o hlídání také pro děti rodičů zaměstnaných v sociálních službách nebo DPMB – viz článek

https://www.brno.cz/…stnancu-izs/


Veškeré kulturní a další akce konané v mateřské škole i mimo ni se do odvolání ruší.
Zájmové kroužky se od 16. 3. 2020 nekonají a o náhradě vás bude informovat lektor kroužku.

-Opatření k prevenci onemocnění COVID-19

Vážení rodiče a návštěvy v MŠ,
žádáme vás, abyste při vstupu do budovy použili dezinfekční prostředek na ruce umístěný v dávkovači vpravo za vstupními dveřmi.

Děti posílejte při vstupu do třídy umýt si ruce.
K 11. 3. vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví  mimořádné opatření uzavřením základních, středních a vyšších odborných škol do odvolání. Mateřských škol se toto opatření v současnosti netýká.
Přesto vás vyzýváme, pokud máte možnost, děti do školky do odvolání výše uvedeného opatření nevoďte. Pokud se u dítěte nebo člena domácnosti objeví chřipkové onemocnění, dítě do školky nevoďte!
Pro děti s povinnou předškolní docházkou tato povinnost do odvolání neplatí a dítě nemusíte omlouvat.
Děkujeme za spolupráci.

mimořádná opatření týkající se školství
mimořádná opatření týkající se akcí


-Informace k letnímu prázdninovému provozu: