Nástěnka

== PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ==

Z nařízení magistrátu města Brna je mateřská škola Kamenačky 28, Brno od 17. 3. 2020 uzavřena.

Dne 16. 3. 2020 Rada města Brna rozhodla: Nařízení Rady města

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění.

Děkujeme vám za pochopení.

O dalším vývoji vás budeme informovat

Pokud potřebujete vystavit žádost o ošetřovné, kontaktujte prosím paní ředitelku prostřednictvím e-mailu: mskamenacky@volny.cz Po vzájemné dohodě vám ředitelka školy žádost vystaví a předá. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na uvedený e-mail.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví všem…


Pro děti rodičů zaměstnaných v rámci IZS bude otevřena Waldorfská ZŠ a MŠ, Magistrát podle článku níže bude zjišťovat zájem o hlídání také pro děti rodičů zaměstnaných v sociálních službách nebo DPMB – viz článek

https://www.brno.cz/…stnancu-izs/


Veškeré kulturní a další akce konané v mateřské škole i mimo ni se do odvolání ruší.
Zájmové kroužky se od 16. 3. 2020 nekonají a o náhradě vás bude informovat lektor kroužku.

-Opatření k prevenci onemocnění COVID-19

Vážení rodiče a návštěvy v MŠ,
žádáme vás, abyste při vstupu do budovy použili dezinfekční prostředek na ruce umístěný v dávkovači vpravo za vstupními dveřmi.

Děti posílejte při vstupu do třídy umýt si ruce.
K 11. 3. vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví  mimořádné opatření uzavřením základních, středních a vyšších odborných škol do odvolání. Mateřských škol se toto opatření v současnosti netýká.
Přesto vás vyzýváme, pokud máte možnost, děti do školky do odvolání výše uvedeného opatření nevoďte. Pokud se u dítěte nebo člena domácnosti objeví chřipkové onemocnění, dítě do školky nevoďte!
Pro děti s povinnou předškolní docházkou tato povinnost do odvolání neplatí a dítě nemusíte omlouvat.
Děkujeme za spolupráci.

mimořádná opatření týkající se školství
mimořádná opatření týkající se akcí


-PROJEKT MAP II:

Bližší informace o projektu naleznete na webových stánkách města Brna.


-Sportík

Dne 3.3.2020 začíná jarní sportík. Nezapomeňte na batůžky (triko s nadepsaným jménem, tepláky nebo kraťasy, pití v uzavíratelné láhey a sportovní obuv se světlou podrážkou). Peníze za kroužek se budou vybírat v pondělí 9. března a v úterý 10.března. Plaťte, prosím,přesnou částku: 1080 Kč.


-Informace k letnímu prázdninovému provozu:


– Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za rok 2019:

Vážení rodiče,

na základě Vaší písemné žádosti, která bude adresována ředitelství naší mateřské školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu. Vytištěnou a řádně vyplněnou žádost předejte ředitelce nebo třídním učitelkám. Pot­vrzení Vám bude následně vystaveno. Výši vynaložených výdajů vyplní mateřská škola. Do potvrzení udejte jméno rodiče, který bude na finančním úřadu uplatňovat slevu. Slevu lze uplatnit na každé vyživované dítě. Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte představují výdaje spojené s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání, nikoliv s úhradou stravného nebo s úhradou jiných plateb (např. divadelní představení apod.).

Dokument ke stažení zde.


– Byl přidán dodatek ke školnímu řádu.


Ke stažení
  • (formát .pdf, velikost 215 kB)
  • (formát .pdf, velikost 209 kB)
  • (formát .pdf, velikost 341 kB)
  • (formát .pdf, velikost 604 kB)