Akce pro děti

Akce na školní rok 2019/2020:

05.09.2019 třídní schůzky od 15:30h v jednotlivých třídách
12.09.2019 sez­namovací táborák
16.09.2019 di­vadlo Šikulka v 8:45
10.10.2019 Tetiny v kuchyni
05.11.2019 Svě­týlkování
21.01.2020 vys­toupení kouzelníka
23.01.2020 Po­hádkové divadlo Sandry Riedlové
12.02.2020 Kar­neval
26.02.2020 Di­vadlo: Skřítky krmit povoleno
26.03.2020 Po­hádkové divadlo Sandry Riedlové
08.06.2020 – 12.06.2020 Školka v přírodě
22.06.2020 pa­sování prvňáčků

Akce budou průběžně doplňovány a aktualizovány.