Potravinové alergie a diety u dětí

Pokud má dítě prokázanou potravinovou alergii, jsou rodiče povinni o tom informovat vedoucí školní jídelny. Tuto skutečnost musí vždy na začátku školního roku doložit aktuálním lékařským potvrzením od odborného lékaře (alergologa aj.), kde bude přesně vymezeno, jaké potraviny dítě nesmí konzumovat z hlediska ohrožení jeho zdraví. Z toho důvodu není možné akceptovat obecné potvrzení od obvodního lékaře.

Ve školní jídelně není z provozních důvodů možné připravovat kompletní dietní stravu, např. bezlepkovou. Můžeme pouze potraviny, na které má dítě alergii, ze stravy vyloučit.

Školní jídelna zohledňuje pouze alergie, které rodiče doloží lékařským potvrzením!!!

Není možné vyloučit z jídelníčku nějakou potravinu z důvodu, že ji dítě nemá rádo!!!

Prosím rodiče, kterých se jakékoliv zdravotní omezení ve stravování týká, aby se přišli osobně domluvit do kanceláře školní jídelny a stanovit společně s vedoucí školní jídelny postup ve stravování jejich dítěte.

seznam alergenů