Platby

Úplata za vzdělávání a kulturní fond

(výjimku tvoří předškoláci)

Číslo účtu: 116834621/0100

Školné lze platit složenkami nebo převodem z účtu / trvalým příkazem. Variabilní symbol bude vyvěšen v šatně na seznamu a bude platit po celý rok.

Každá platba (školné, stravné) musí být připsána na účet do každého 10. dne měsíce. Prosíme pozor na správné číslo účtu a variabilní číslo při platbách stravného a školného. NEJSOU STEJNÁ.

Platby za stravné