Zápis dětí na školní rok 2022/23

Výsledky zápisu 2022/2023:

„Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023“ najdete na konci této stránky.


Vážení rodiče,

v nejbližší době Vás budeme informovat o možnosti návštěvy naší školky pro nově přijaté děti a jejich rodiče.

1. Vydávání přihlášek

Přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

Pokud nemáte možnost si přihlášku vygenerovat, ředitelka Vám přihlášku vyplní a vytiskne na vyžádání. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu mskamenacky@volny.cz

2. Sběr přihlášek

pondělí 2. 5. 2021 v době od 8.00 – 16.00 hod

úterý 3. 5. 2021 v době od 8.00 – 13.00 hod

Řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře, s kopií rodného listu, čestným prohlášením o trvalém pobytu dítěte předáte mateřské škole následovně:

: u hlavního vstupu do MŠ bude umístěn box. Dokumenty vložte prosím do zalepené obálky s názvem ZÁPIS DO MŠ KAMENÁČKY 28
: prostřednictvím datové schránky xxjvrhv (lze využít datovou schránku zaměstnavatele)
: emailem s elektronickým podpisem (nelze zaslat jako prostý email) mskamenacky@volny.cz
: poštou (obyčejně)
Nezapomeňte vyplnit e-mailovou adresu, datum a podpisy. Je důležité mít v pořádku všechny výše uvedené náležitosti.

Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

3. Od 17. 5. 2022 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení – zpětvzetí) budete vyzváni elektronickou poštou.

Další informace

Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují všechny služby bez omezení. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do spisu dítěte, budou po ukončení zápisu skartovány.

GDPR
Informace o zpracování osobních údajů

Ke stažení